WOLONTARIAT

Ratownicy Medyczni

Niezwykle Ważna Misja: Zapewnienie Bezpieczeństwa Medycznego

Podczas Spotkania Młodych na Lednicy, jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa medycznego wszystkich uczestników. Jako członek naszej grupy będziesz pełnił kluczową rolę w udzielaniu pierwszej pomocy i reagowaniu na potrzeby medyczne uczestników.

Czego Oczekujemy?

Dołączając do naszej ekipy, będziesz częścią dedykowanej grupy profesjonalistów i entuzjastów, którzy są gotowi szybko reagować w każdej sytuacji. Szukamy osób, które:

  • Mają co najmniej 17 lat.
  • Posiadają odpowiednie kwalifikacje: są ratownikami po kursie KPP, ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, lub studentami kierunków lekarskiego, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa.
  • Pracują na co dzień w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w jednostkach współpracujących z systemem PRM.
  • Są gotowi stawić czoła wyzwaniom i reagować w sytuacjach kryzysowych.

Twoje Rola

Jako wolontariusz w grupie Ratowników Medycznych:

  • Będziesz pełnić dyżury w punktach medycznych na terenie wydarzenia.
  • Udzielisz pierwszej pomocy i wsparcia medycznego uczestnikom w razie potrzeby.
  • Weźmiesz udział w koordynowaniu działań związanych z bezpieczeństwem medycznym.
  • Będziesz współpracować z innymi wolontariuszami i profesjonalistami w celu zapewnienia skutecznej i szybkiej pomocy.

Twoja wiedza, umiejętności i gotowość do pomocy są nieocenione w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wszystkich uczestników Spotkania Młodych na Lednicy. Jeśli czujesz, że ta rola jest dla Ciebie i chcesz być częścią naszego zespołu, zapraszamy do zgłoszenia się!