Jesteś tutaj:
WOLONTARIAT

Lednicka Służba Strzelecka

Niezwykle Ważna Misja: Zapewnienie Bezpieczeństwa na Spotkaniu

Strzelcy!

Wasza rola podczas Spotkania Młodych na Lednicy jest nieoceniona. Jako członek Lednickiej Służby Strzeleckiej, stajesz na straży bezpieczeństwa i porządku, współpracując z Ochroną i innymi służbami.

Czego Oczekujemy?

Zapraszamy członków różnych Związków Strzeleckich do dołączenia do nas i wspólnego tworzenia bezpiecznego środowiska dla uczestników Spotkania. Oczekujemy od Ciebie:

  • Gotowości do czuwania nad bezpieczeństwem pielgrzymów i reagowania na wszelkie incydenty.
  • Współpracy z Ochroną i innymi służbami obecnymi na Spotkaniu.
  • Zaangażowania w pomoc i wsparcie dla uczestników wydarzenia.

Twoja Rola

Jako członek Lednickiej Służby Strzeleckiej:

  • Będziesz odpowiedzialny za monitorowanie bezpieczeństwa i porządku w trakcie Spotkania.
  • Weźmiesz udział w koordynowaniu działań związanych z bezpieczeństwem.
  • Będziesz współpracować z innymi wolontariuszami i profesjonalistami, aby zapewnić skuteczną reakcję na wszelkie sytuacje.

Twoje Doświadczenie i Wkład

Twoje umiejętności i gotowość do pomocy są kluczowe w tworzeniu bezpiecznego miejsca dla kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi. Dołączając do nas, stajesz się częścią jednej, wielkiej organizacji, która dba o bezpieczeństwo każdego uczestnika.