Akredytacje
DLA LUDZI MEDIÓW

Szanowni Państwo!

Informujemy, że uruchomiliśmy zgłoszenia akredytacyjne na XXVIII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie się 1 czerwca na Polach Lednickich.
Zapraszamy do wypełnienia formularza do 28 maja 2024 r. (po wyznaczonym terminie w razie potrzeby akredytacji prosimy o telefon).

lednica2
lednica3

FORMULARZE AKREDYTACYJNE

Formularze są dostępne w dwóch wersjach:

Dla dziennikarzy indywidualnych
Dla ekip dziennikarskich (>2 osoby).

Informujemy, że zgłoszenie akredytacyjne jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pobytu ekip prasowych na Polach Lednickich.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Regulamin określający zasady udziału dziennikarzy i fotoreporterów w XXVIII Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie się pod hasłem „Wracaj do domu”, w dniu 1 czerwca 2024 roku.

 1. Obsługę medialną spotkania wraz z procesem akredytacji i uzgodnień technicznych prowadzi organ organizatora – Biuro Prasowe XXVII Spotkania Młodych Lednica 2000.
 2. Jedyną drogą uzyskania akredytacji jest złożenie wniosku o przyznanie akredytacji, drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie do dnia 28 maja 2024 r.
 3. Podstawą przyznania akredytacji jest ważna legitymacja prasowa i/lub zaświadczenie redakcji/agencji oraz ważny dowód tożsamości.
 4. Akredytacja pozwala na wstęp do namiotu prasowego, dostęp do materiałów prasowych w formie pisemnej i elektronicznej oraz swobodne poruszanie się po placu nabożeństwa za wyjątkiem:
  1. terenu bezpośredniej akcji liturgicznej,
  2. wzgórza, na którym stoi Brama III Tysiąclecia (Ryba),
  3. Drogi III Tysiąclecia (wyłączając pobocze u dołu drogi – patrz pkt. 10),
  4. terenów oznaczonych tablicami z zakazem wstępu,
  5. sztabu, ośrodka, dzwonnicy, wież obserwacyjnych ochrony i wież nagłośnienia,
  6. innych stref wydzielonych przez Organizatora a nie ujętych w regulaminie.
 5. Dziennikarze z akredytacją „SEKTOR PRASOWY” są upoważnieni ponadto, do przebywania w sektorze w obrębie kopca Bramy-Ryby. Wstęp do sektora możliwy jest tylko przez oznakowane wejście, za każdorazowym okazaniem akredytacji.
 6. Osoby, którym udzielono akredytacji są zobowiązane do: przestrzegania regulaminu Spotkania, zachowywania się w sposób niezakłócający akcji liturgicznej, nie ograniczania widoczności uczestnikom nabożeństwa, wykonywania poleceń służb porządkowych, noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, przerwania realizacji materiału na każdorazową prośbę służb.
 7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, zdarzenia losowe i atmosferyczne, Organizator nie gwarantuje wjazdu samochodem na parking znajdujący się na terenie Pól Lednickich.
 8. Organizatorzy proszą, aby osoby akredytowane przekazały w miarę możliwości zrealizowane materiały Wspólnocie LEDNICA 2000 w ciągu 30 dni i wyraziły zgodę na ich wykorzystanie w celach archiwalnych i promocyjnych. Materiały nt. Spotkania prosimy przesłać do Biura Prasowego na adres: promocja@spotkanielednica2000.pl
 9. Obszar Wzdłuż Drogi III Tysiąclecia pomiędzy barierkami sektorów i skarpą Drogi jest obszarem czasowego przebywania i poruszania osób akredytowanych.
 10. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 11. Akredytowany podpisuje niniejszy regulamin, co jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Naruszenie regulaminu powoduje utratę akredytacji.

MATERIAŁY PRASOWE

Zapraszamy do zapoznania się z Press Pack 2024:

OSOBY DO KONTAKTU

BIURO PRASOWE

Mateusz Buliński

promocja@spotkanielednica2000.pl

+48 795 474 898