Jesteś tutaj:

Ruch Lednicki

Trochę o Ruchu Lednickim

Największa przygoda!

„Trzeba zacząć od tego, że sprawcą tej mojej największej przygody i dzieła życia jest Duch Święty” tak przed laty, w rozmowie z panem J. Grzegorczykiem mówił o początkach Lednicy o. Jan Góra OP.  Wierzymy mocno, że ten sam Duch, który ocienił Maryję w Jej zwiastowaniu, spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie, napełnił apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy,  jest inicjatorem Spotkań lednickich i wynikającego z nich  Ruchu. To żywe poruszenie Ducha Świętego  trwa już prawie trzydzieści lat i jest widzialnym znakiem tego, że jesteśmy realną częścią żywego Kościoła, samoodnawiającego się ciała Chrystusa.  

Będąc wsłuchani w głos tego samego Ducha jeszcze raz, jako Ruch lednicki, decydujemy się na pogłębianie naszej relacji z Chrystusem i służbę drugiemu człowiekowi. „Wybierz Chrystusa. Bez względu na okoliczności i sytuację, wybierz Chrystusa” wołał do nas przed laty  św. Jan Paweł II w swoim pierwszym przemówieniu skierowanym do młodych  zgromadzonych na Polach Lednickich. Jak wtedy tak i dzisiaj, chcemy odpowiedzieć na to wezwanie papieża Polaka pogłębiając naszą relację z Chrystusem i służąc drugiemu człowiekowi. Przez te oddanie się na służbie Chrystusa i drugiego człowieka, chcemy odkrywać najgłębszy sens życia każdego człowieka, jakim jest powołanie do szczęścia, którego najpełniejszy wymiar odkrywamy w miłości jaką daje nam Chrystus.

Naszą drogę do doskonałego szczęścia w Chrystusie, a co za tym idzie pełnej realizacji naszego człowieczeństwa, można opisać prostym…..równaniem. Tak, właśnie, równaniem! Jest ono o tyle proste o ile wymagające; zawiera w sobie energię, która nadaje nam jako Ruchowi lednickiemu właściwą dynamikę i przyśpieszenie.

6×7 = Ruch Lednicki

Pierwsza cyfra oznacza sześć etapów formacji ku pełnej wolności i autentyczności w Chrystusie które Ci proponujemy, a druga? To siedem filarów na których wspiera się każdy etap naszej formacji. [ to będzie zapraszało do dalszej lektury, może coś tutaj dodać?] W Ruchu Lednickim chcemy iść za Jezusem, który sam nazywa siebie drogą, prawdą i życiem (por. J14,4-6). Na Tej drodze chcemy odkrywać czym jest prawdziwa wolność, jak zrealizować tą najlepszą wersje nas samych którą w sobie nosimy, jak w końcu dojść do pełni miłości którą możemy doświadczyć i w której możemy uczestniczyć po tej stronie nieba.

MAŁY KATECHIZM RUCHU LEDNICKIEGO „6×7 = RUCH LEDNICKI”

I – SIEDEM ZASAD RUCHU LEDNICKIEGO:

1. Wybór Chrystusa, jako zobowiązanie do życia wiarą.
2. Programem Ruchu są przemówienia Jana Pawła II do młodych nad Lednicą.
3. Troska o przyszłość młodych i ich wiary.
4. Dojrzałe uczestnictwo w życiu Kościoła i społeczeństwa.
5. Poszukiwanie komunikacyjnego języka wiary.
6. Wizja osobowości dojrzałej, która integruje wszystkie aspekty życia w odpowiednich proporcjach.
7. Tworzenie otwartej i służebnej, wspólnoty.

II – SIEDEM POWODÓW DLA KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE SIĘ W RUCH LEDNICKI MA SENS:

1. Pogłębisz swoją tożsamość w wierze w nawiązaniu do źródeł chrzcielnych Polski.
2. Pogłębisz osobisty kontakt z Chrystusem.
3. Nauczysz się świadomie podejmować wybór Chrystusa jako fundament swojego życia.
4. Dołączysz do wspólnoty – nie będziesz sam.
5. Nauczysz się żyć wiarą na co dzień i dzielić się nią z innymi.
6. Odważysz się stawiać sobie wymagania i brać odpowiedzialność za siebie i innych.
7. Rozwiniesz w sobie osobowość integralną.

III – SIEDEM PUNKTÓW SPOTKANIA FORMACYJNEGO:

1. Modlitwa brewiarzowa – nieszpory.
2.Dzielenie się wiarą, sprawy bieżące, poznanie się.
3. Studium, uczenie się: Program rozwoju w Ruchu Lednickim, Podręcznik Pokolenia JP2, dokumenty Kościoła.
4. Pogłębienie, analiza, komentarz, rozmowa.
5. Zastosowanie i wprowadzenie w życie zasad Ruchu Lednickiego.
6. Wytyczne na przyszłość (zmiany, przygotowanie następnego spotkania, propozycje, wolne wnioski).
7. Akt wyboru Chrystusa.

IV – CELE RUCHU LEDNICKIEGO

1. Chwała Boża.
2. Pełny (integralny) rozwój człowieka.
3. Nawiązanie osobistej relacji z Chrystusem.
4. Tworzenie otwartej, służebnej i wielopokoleniowej wspólnoty.
5. Wychowanie gospodarzy, liderów i managerów.
6. Przekazanie następnemu pokoleniu motywów życia i nadziei.
7. Żyć w pełni wiarą

V – DO CZEGO CIE ZAPRASZAMY?

1. Dni skupienia.
2. Rekolekcje weekendowe.
3. Rekolekcje branżowe.
4. Spotkania młodzieży.
5. Stała formacja (ludzka, chrześcijańska, lednicka).
6. Niedzielna Msza Św., wspólne po niej spotkanie.
7. Codzienna Eucharystia.

VI – CO NAS WYRÓŻNIA?

1. Chrystocentryzm i entuzjazm wiary.
2. Opieranie się na nauce Jana Pawła II.
3. Wspólnota otwarta, przyszłościowa, wielopokoleniowa, przy zakonie dominikańskim.
4. Poszukujemy nowoczesnego, nośnego języka wiary.
5. Uczymy się odpowiedzialności spędzając razem wakacje i prowadząc Dom nad Lednica.
6. Przekładamy wiarę na kulturę (mamy własne pieśni, tańce, formacje intelektualna, tworzymy kulturę bycia).
7. Troska o rozwój integralnej osobowości.

Jak dołączyć do Ruchu Lednickiego?

Możesz to zrobić na kilka sposobów

Jeżeli szukasz przestrzeni, gdzie będziesz mógł czy będziesz mogła kontynuować Twoje doświadczenie Lednicy, zachęcamy Cię do szukania wspólnot naszego ruchu…lub do zaszczepienia jednej z nich właśnie w Twojej parafii! Piękno Lednicy polega na charyzmacie spotkania jaki zostawił nam o. Jan Góra OP, bo to właśnie tam, na Polach, podczas czuwania, wielu z nas doświadczyło po raz pierwszy daru spotkania – ze sobą samym i naszymi pragnieniami, z Bogiem, a w końcu z drugim człowiekiem. Siła oddziaływania Spotkań Lednickich pomnaża się, kiedy dzielimy się naszym doświadczeniem Lednicy z innymi. Dziel się swoim doświadczeniem Spotkania i dołącz do Ruchu Lednickiego ! 

Masz dodatkowe pytania lub chcesz powołać Ruch Lednicki u siebie?

Duszpasterz Ruchu Lednickiego